Moduły przekaźnikowe

Moduły przekaźników elektromagnetycznych przeznaczone są do zwiększania prądów obciążenia odbiorników energii. Dzięki separacji galwanicznej pomiędzy obwodem cewek i styków, mogą być wykorzystane do kontroli obwodów zasilanych z różnych źródeł. Wykonania niezależne posiadają galwanicznie odseparowane względem siebie cewki przekaźników, co ułatwia podłączenie jednego modułu do różnych elementów sterujących, takich jak np. sterowniki programowalne. Moduły w wykonaniu zależnym posiadają wspólny biegun cewek, co ogranicza liczbę przewodów wymaganych do podłączenia modułu. Na stykach przekaźników oraz w obwodach cewek zamontowano warystory zabezpieczające przed wystąpieniem przepięć. Załączenie każdego przekaźnika sygnalizowane jest diodą LED. Zastosowanie gniazd wtykowych w wykonaniach RMM-PEx1-… umożliwia szybką wymianę modułu bez konieczności demontażu przewodów.

Moduł przekaźnikowy RMM-xEx1-Dxxx-410C (4x1P)
 • Moduły przekaźników elektromagnetycznych
 • Wykonania przełączne 4 x 1P
 • Montaż na szynie DIN 35mm
 • Napięcia zasilające 12V DC, 24V DC i 48V DC
 • Cewki przekaźników niezależne i z biegunem wspólnym
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Przeznaczone do układów automatyki i sterowania
 • Zgodne z normą PN-EN 61810-1
 • Uznania i certyfikaty: CE
pdf

Karta katalogowa
Moduł przekaźnikowy RMM-xEx1-Dxxx-810C (8x1P)
RMM 8P
 • Moduły przekaźników elektromagnetycznych
 • Wykonania przełączne 8 x 1P
 • Montaż na szynie DIN 35mm
 • Napięcia zasilające 12V DC, 24V DC i 48V DC
 • Cewki przekaźników niezależne i z biegunem wspólnym
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Przeznaczone do układów automatyki i sterowania
 • Zgodne z normą PN-EN 61810-1
 • Uznania i certyfikaty: CE
pdf

Karta katalogowa