Przekaźniki nadzorcze 3-fazowe z pomiarem TrueRMS

Przekaźnik nadzorczy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do kontroli napięć, asymetrii oraz kierunku faz w sieciach trójfazowych AC lub do kontroli napięcia AC/DC w sieciach jednofazowych. Służy do zabezpieczenia odbiornika przed spadkiem lub wzrostem napięcia poza nastawione progi. Zastosowanie uniwersalnego zasilacza zasilanego z dowolnego napięcia wejściowego L1, L2, L3 pozwala na poprawne działanie układu pomiarowego w szerokim zakresie przy obecności napięcia na jednym, dowolnym zacisku wejściowym. W przekaźniku zastosowano innowacyjną jak na tą grupę wyrobów metodę pomiaru rzeczywistego napięcia skutecznego TrueRMS. Metoda ta zapewnia wysoką dokładność pomiaru niezależnie od kształtu przebiegu wejściowego AC, co może być istotne w przypadku napięć zasilających odbiegających od idealnej sinusoidy na skutek występowania w obwodzie obciążeń nieliniowych. Metoda TrueRMS pozwala także na pomiar napięć stałych DC. Przekaźnik posiada regulowany czas opóźnienia wyłączenia w zakresie od 0,5s do 10s. Siedmiopozycyjny przełącznik pozwala na wybór podstawowych funkcji pomiarowych undervoltage lub window i uzupełnienie ich o kontrolę asymetrii napięcia oraz kierunku wirowania faz. Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED.

Przekaźnik napięciowy MMR17-V3A-M230-108  Przekaźnik napięciowy MMR17-V3B-M230-108
v3a
 • Trójfazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
 • Przeznaczony do kontroli napięć 3x230V AC lub 1x230V AC/DC
 • Pomiar napięcia, asymetrii oraz kierunku faz
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
 • Funkcje window i undervoltage
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
v3a
 • Trójfazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
 • Przeznaczony do kontroli napięć 3x230V AC lub 1x230V AC/DC
 • Pomiar napięcia, asymetrii oraz kierunku faz
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
 • Funkcje window i undervoltage
 • Symetryczny czas załączenia oraz wyłączenia
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
 pdf

Karta katalogowa
   pdf

Karta katalogowa


Przekaźniki nadzorcze 1-fazowe z pomiarem TrueRMS

Przekaźnik nadzorczy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do kontroli napięcia w sieciach jednofazowych AC/DC. Służy do zabezpieczenia odbiornika przed spadkiem lub wzrostem napięcia poza nastawione progi. Zastosowanie uniwersalnego zasilacza pozwala na poprawne działanie układu pomiarowego w szerokim zakresie napięć. W przekaźniku zastosowano innowacyjną jak na tą grupę wyrobów metodę pomiaru rzeczywistego napięcia skutecznego TrueRMS. Metoda ta zapewnia wysoką dokładność pomiaru niezależnie od kształtu przebiegu wejściowego AC, co może być istotne w przypadku napięć zasilających odbiegających od idealnej sinusoidy. Metoda TrueRMS pozwala także na pomiar napięć stałych DC. Przekaźnik posiada regulowany czas opóźnienia wyłączenia w zakresie od 0,5s do 10s. Siedmiopozycyjny przełącznik pozwala na wybór funkcji pomiarowych undervoltage lub window oraz zakresu mierzonego napięcia wejściowego 50, 125 lub 230V. Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED.

Przekaźnik napięciowy MMR17-V1A-U230-108 Przekaźnik napięciowy MMR17-V1B-U230-108
v1a
 • Jednofazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
 • Przeznaczony do kontroli napięć 12, 24, 230 AC/DC
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
 • Funkcje window i undervoltage
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
v3a
 • Jednofazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
 • Przeznaczony do kontroli napięć 50, 125, 230 AC/DC
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia TrueRMS
 • Funkcje window i undervoltage
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
   pdf

Karta katalogowa
   

pdfKarta katalogowa

Czujniki asymetrii oraz zaniku fazy

Przekaźnik nadzorczy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do kontroli asymetrii, kierunku faz oraz zadziałania styków stycznika w sieciach trójfazowych AC. Służy do zabezpieczenia odbiorników (np. silników) przed wystąpieniem asymetrii napięciowej, nieprawidłowej kolejności faz lub uszkodzeniem styków stycznika wykonawczego. Przekaźnik posiada regulowany czas opóźnienia wyłączenia w zakresie od 1s do 6s oraz nastawiany próg asymetrii napięciowej od 30 do 70V. Przekaźnik zasilany jest z fazy L1 i nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia zasilającego. W przypadku wykrycia asymetrii napięciowej za stycznikiem wykonawczym (na zaciskach V1, V2, V3), przekaźnik zostanie wyłączony na stałe i ponowne jego uruchomienie wymaga odłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego. Po podaniu zasilania układ załączy obwód stycznika tylko w przypadku braku asymetrii i wykrycia poprawnej kolejności faz, niezależnie od ustawionego czasu opóźnienia. W przypadku braku potrzeby kontroli styków stycznika, wejścia V1, V2 oraz V3 można pozostawić niepodłączone. Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED.

Przekaźnik napięciowy MMR17-PDC-A230-108  Przekaźnik napięciowy MMR17-PDS-A230-108
pdc
 • Trójfazowy przekaźnik kontroli obecności i kierunku faz
 • Przeznaczony do kontroli napięć 3×230/400V AC
 • Pomiar asymetrii oraz kierunku faz
 • Kontrola styków stycznika
 • Regulacja progu asymetrii
 • Regulacja czasu opóźnienia
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
 •  
MMR17-PDS-A230-108
 • Trójfazowy przekaźnik nadzorczy napięciowy
 • Przeznaczony do kontroli napięć 3×230/400V AC
 • Pomiar napięcia, asymetrii oraz kierunku faz
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Uznania i certyfikaty: CE
   pdf

Karta katalogowa
   pdf

Karta katalogowa

Przekaźniki nadzorcze rezystancyjne

Przekaźnik nadzorczy rezystancyjny przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do ochrony urządzeń (np. silników) przed wzrostem temperatury powyżej dopuszczalnego progu.
Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED. Dioda zielona sygnalizuje załączenie napięcia zasilającego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy obiektu nadzorowanego, gdy rezystancja obwodu czujników PTC wzrośnie powyżej 3300Ω, przekaźnik wykonawczy zostaje wyłączony, a dioda czerwona pulsuje. Powrót do normalnej pracy i załączenie przekaźnika następuje w sytuacji, gdy rezystancja czujników na skutek schłodzenia obiektu monitorowanego spadnie poniżej 1800Ω. Rezystancja <70Ω rozpoznawana jest jako zwarcie pętli czujników, wyłączony zostaje przekaźnik wykonawczy, a dioda czerwona zapala się światłem ciągłym.

Uwaga!!!
Wejście czujników PTC nie jest galwanicznie odseparowane od złącza zasilającego obwód przekaźnika. W przypadku podłączenia do instalacji 230VAC napięcie niebezpieczne może pojawić się na zaciskach T1 i T2 stwarzając zagrożenie porażenia prądem. Należy zastosować takie czujniki temperatury, które zapewnią galwaniczną izolację obwodu PTC od obiektu monitorowanego. Zagrożenie nie występuje, gdy układ przekaźnika zasilony zostanie ze źródła napięcia bezpiecznego 24VACDC.

Przekaźnik napięciowy MMR17-RTA-M230-108  Przekaźnik napięciowy MMR17-RTA-M048-108
????????????????????????????????????
 • Przekaźnik rezystancyjny do kontroli temperatury urządzeń wyposażonych w czujniki PTC typu Znak A
 • Możliwość wykorzystania do 6 czujników
 • Detekcja przekroczenia maksymalnej temperatury pracy
 • Detekcja zwarcia w obwodzie czujników
 • Napięcie zasilania 230VAC lub 24VAC/DC
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Zgodny z normami PN-EN 60730-1, PN-EN 60947-8A
 • Uznania i certyfikaty: CE
????????????????????????????????????
 • Przekaźnik rezystancyjny do kontroli temperatury urządzeń wyposażonych w czujniki PTC typu Znak A
 • Możliwość wykorzystania do 6 czujników
 • Detekcja przekroczenia maksymalnej temperatury pracy
 • Detekcja zwarcia w obwodzie czujników
 • Napięcie zasilania 48VAC lub 24VAC/DC
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Zgodny z normami PN-EN 60730-1, PN-EN 60947-8A
 • Uznania i certyfikaty: CE

pdf

Karta katalogowa

pdf

Karta katalogowa