Przekaźniki wielofunkcyjne

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy jest elementem pomocniczym wspomagającym automatyzację w przemysłowych systemach sterowania. Znajduje zastosowanie także w wyrobach, gdzie istotne jest załączanie obwodów zależne od różnorodnych schematów czasowych. Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC, standardowy typ obudowy pasujący do obecnych na rynku szaf sterowniczych oraz duże przenoszone prądy obciążenia pozwalają na zastosowanie przekaźnika w wielu wyrobach końcowych jako samodzielne układy sterujące lub elementy większego systemu. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolera przekaźnik cechuje wysoka stabilność odmierzanego czasu, szeroki zakres nastaw 0.1s…100h oraz duży wybór dostępnych funkcji czasowych. Stan przekaźnika oraz informacja o odmierzaniu czasu wskazywane są przy pomocy dwóch diod LED.

 

 
Przekaźnik czasowy MTR17-A07-U240-208 (wersja 2P – styki przełączne)
kategoria-wielofunkcyjne
 • Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
 • 7 funkcji czasowych – TA, TB, TC/TD, TF, TG, TI, TJ , 7 zakresów czasowych – 1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 100h
 • Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
 • Montaż na szynie DIN 35mm
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Zgodny z normą PN-EN 61812-1
 • Uznania i certyfikaty: CE
  pdf

Karta katalogowa
Przekaźnik czasowy MTR17-B07-U240-208 (wersja 2P – styki przełączne)
mtr17-b07-u240-208
 • Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
 • 7 funkcji czasowych – TM, TE, TH, TN, TO, TL, BA , 7 zakresów czasowych – 1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 100h
 • Uniwersalne napięcie zasilające 12…240V AC/DC
 • Montaż na szynie DIN 35mm
 • Obudowa modułowa 17,5mm
 • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia
 • Zgodny z normą PN-EN 61812-1
 • Uznania i certyfikaty: CE
***Dostępne wersje z wyjściem przekaźnikowym 1P – styk przełączny oraz 3P – stykami przełącznymi***
  pdf

Karta katalogowa

Specyfikacja techniczna

[su_tabs][su_tab title=”MTR17-A07-U240-208″]

Obwód wyjściowy
Ilość styków2P przełączny
Znamionowy prąd łączeniowy8A/250V AC1
8A/24V DC1
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC12000VA
Obwód wejściowy
Znamionowe napięcie zasilania Un AC/DC (AC: 50-60 Hz)12...240V
Zakres roboczy napięć zasilania0,8...1,1Un (9,6...264V)
Znamionowy pobór mocy≤ 2,5VA AC
≤ 2,0W DC
Styk sterujący S
- minimalne napięcie sterujące S-A20,7Un
- minimalny czas trwania impulsuAC: ≥90ms DC: ≥45ms
- obciążalnytak
Dane izolacji
Znamionowe napięcie izolacji250
Kategoria przepięciowaIII
Stopień zanieczyszczenia izolacji2
Napięcie probiercze
- wejście-wyjście4 000V AC
- przerwa zestykowa1 000V AC
- tor-tor2 000V AC
Pozostałe dane
Wymiary (a x b x h) / masa90 x 17,5 x 66mm / 57g
Temperatura składowania / pracy-40…+70°C / -20…+45°C
Stopień ochrony obudowyIP20
Układ odmierzania czasu
Funkcje odmierzania czasuTA, TB, TC/TD, TF, TG, TI, TJ
Zakresy czasowe1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 100h
Nastawa czasuPłynna 0,1…1,0 x zakres
[/su_tab] [su_tab title=”MTR17-B07-U240-208″]
Obwód wyjściowy
Ilość styków2P przełączny
Znamionowy prąd łączeniowy8/250 AC1
8/24 DC1
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC12000VA
Obwód wejściowy
Znamionowe napięcie zasilania Un AC/DC (AC: 50-60 Hz)12...240V
Zakres roboczy napięć zasilania0,8...1,1Un (9,6...264V)
Znamionowy pob?r mocy≤ 2,5VA AC
≤ 2,0W DC
Styk sterujący S
- minimalne napięcie sterujące S-A20,7Un
- minimalny czas trwania impulsuAC: ≥90ms DC: ≥45ms
- obciążalnytak
Dane izolacji
Znamionowe napięcie izolacji250
Kategoria przepięciowaIII
Stopień zanieczyszczenia izolacji2
Napięcie probiercze
- wejście-wyjście4 000V AC
- przerwa zestykowa1 000V AC
- tor-tor2 000V AC
Pozostałe dane
Wymiary (a x b x h) / masa90 x 17,5 x 66mm / 57g
Temperatura składowania / pracy-40…+70°C / -20…+45°C
Stopień ochrony obudowyIP20
Układ odmierzania czasu
Funkcje odmierzania czasuTM, TE, TH, TN, TO, TL, BA
Zakresy czasowe1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 100h
Nastawa czasuPłynna 0,1…1,0 x zakres
[/su_tab] [su_tab title=”Funkcje czasowe”]
funkcja-tmGeneracja impulsu wyzwalana zmianą stanu na styku S (TM) - po podaniu napięcia
zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia. Każda zmiana stanu na styku S
powoduje załączenie przekaźnika R na czas T. Jeżeli impuls sterujący będzie krótszy od T,
przekaźnik R załączy się na czas 2T.
funkcja-tnOdmierzanie czasu przerwy bez przedłużania wyzwalane zboczem narastającym na
styku S (TN) - po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie
wyłączenia. Dodatnie zbocze na styku S powoduje wyłączenie przekaźnik R i rozpoczęcie
odmierzanie czasu T, po którym przekaźnik R zostaje załączony. W trakcie odmierzania
czasu układ nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
funkcja-toOdmierzanie czasu przerwy z przedłużaniem wyzwalane zboczem narastającym na styku
S (TO) - po podaniu napięcia zasilającego przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia.
Dodatnie zbocze na styku S rozpoczyna odmierzanie czasu T, po którym przekaźnik R
zostaje załączony. W trakcie odmierzania czasu każde dodatnie zbocze na styku S
powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu od początku.
funkcja-tqOpóźnione załączenie i wyłączenie wyzwalane stykiem S (TQ) - po podaniu stanu
wysokiego na styk S rozpoczyna się odmierzanie czasu T1, po upływie którego przekaźnik
wykonawczy zostaje załączony. Odłączenie zasilania od styku S spowoduje wyłączenie
przekaźnika R po czasie T2. Podanie na styk S impulsu krótszego od czasu T1 nie
spowoduje zmiany stanu przekaźnika R.
funkcja-trTROdmierzanie cyklu pracy i przerwy wyzwalane zboczem opadającym styku S (TR) -
podanie stanu wysokiego na styk S spowoduje załączenie przekaźnika wykonawczego R.
Zbocze opadające na styku S rozpoczyna odmierzanie czasu T1, podczas którego
przekaźnik R pozostaje załączony, a następnie wyłączony na czas T2. Ponowne rozpoczęcie
cyklu możliwe jest poprzez podanie stanu wysokiego na S po zakończeniu odmierzania
czasu T2.
funkcja-tsOpóźniona generacja impulsu wyzwalana zboczem narastającym styku S (TS) - każde
zbocze dodatnie na styku S rozpoczyna odmierzanie czasu T1, po upływie którego
przekaźnik wykonawczy R zostanie załączony na czas T2. W trakcie odmierzania czasu
układ nie reaguje na ewentualne impulsy na styku S.
funkcja-ttGeneracja impulsów wyzwalana zmianą stanu na styku S (TT) - zbocze narastające na
styku S powoduje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T1, natomiast
opadające na czas T2. Jeżeli impuls na styku S będzie krótszy od T1, przekaźnik R zostanie
załączony na czas T1+T2.
funkcja-tuNadzór kolejności impulsów (TU) - po podaniu nap. zasilającego przekaźnik wykonawczy
pozostaje zał. i rozpoczyna się odmierzanie czasu T1, podczas którego impulsy S są
ignorowane. Po zakończeniu odmierzania czasu T1, rozpoczyna się odliczanie czasu T2, po
którym przekaźnik R może zostać wyłączony. Każde zbocze opadające na styku S
powoduje zerowanie licznika czasu T2, co pozwala uniknąć wyłączenia przekaźnika. Po
wył. układu rozpoczęcie nowego cyklu możliwe jest jedynie po wył. i ponownym podaniu
napięcia.
funkcja-tvOpóźnione załączenie i odmierzanie czasu zadziałania (TV) - po podaniu zasilania
przekaźnik wykonawczy R pozostaje wyłączony i rozpoczyna się odmierzanie czasu T1. Po
zakończeniu odmierzania czasu T1 przekaźnik R zostaje załączony na czas T2. Rozpoczęcie
nowego cyklu pracy możliwe jest jedynie po odłączeniu i ponownym podaniu napięcia
zasilającego.
funkcja-twOdmierzanie pojedynczego cyklu pracy i przerwy (TW) - po podaniu zasilania przekaźnik
wykonawczy R zostaje załączony i rozpoczyna się odmierzanie czasu T1. Po zakończeniu
odmierzania czasu T1 przekaźnik R wyłącza się na czas T2, po upływie którego załącza się
na stałe. Rozpoczęcie nowego cyklu pracy możliwe jest jedynie po odłączeniu i ponownym
podaniu napięcia zasilającego.
funkcja-txAsymetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania (TX) - po podaniu
zasilania przekaźnik wykonawczy R cyklicznie załącza się na czas T1 oraz wyłącza na czas
T2. Układ rozpoczyna pracę od załączenia.
funkcja-tyAsymetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy (TY) - po podaniu zasilania
przekaźnik wykonawczy R cyklicznie wyłącza się na czas T1 oraz załącza na czas T2. Układ
rozpoczyna pracę od stanu wyłączenia.
funkcja-tzPrzekaźnik rozruchowy gwiazda-trójkąt (TZ) - po podaniu napięcia zasilającego następuje
załączenie przekaźnika gwiazdy na czas T1. Następnie rozpoczyna się odmierzanie czasu
T2, w trakcie którego oba przekaźniki wykonawcze pozostają w stanie wyłączenia. Po
upływie czasu T2 przekaźnik trójkąta zostaje załączony na stałe. Rozpoczęcie kolejnego
cyklu możliwe jest po wyłączeniu i ponownym podaniu napięcia zasilającego.
funkcja-baPraca bistabilna sterowana zestykiem S (BA) - każde zbocze narastające na styku S
powoduje zmianę stanu przekaźnika wykonawczego na przeciwny. Po załączeniu zasilania
przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia.
[/su_tab]